İstanbul'da Yetiştirilen Büyükbaş Hayvan Sayısı

Manda

Sığır - Yerli

Sığır - Kültür

Sığır - Melez