Mevzuat

5216 Büyükşehir Hizmet Kanunu 5199 Hayvanları Koruma Kanunu 5996 Veteriner Hizmetleri , Bitki sağlığı Gıda ve Yem Kanunu 5199 Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği