Tebliğler

» 4-1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

» 4-2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

» Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği