Hakkımızda

Hayvan Rehabilitasyon Hizmetleri

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü olarak; 4 Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı, 1 Hayvan Hastanesi ve Bakımevi ve 1 Hayvan Aşılama ve Tedavi Ünitesi  olmak üzere 6 birimimizde Sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalarımızı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda yürütmekteyiz. Bu çerçevede sahipsiz hayvanların aşılama, kısırlaştırma, tedavi, bakım ve beslenmesi yapılmaktadır. Mikroçip uygulanarak elektronik ortamda hayvanlar kayıt altına alınmakta ve küpe takılarak işaretlenmektedir. İsteyen kişilere sahiplendirilmekte, sahiplendirilemeyen hayvanlar ise bu işlemlerden sonra alındıkları ortama bırakılmaktadır. İstanbul’da 39 ilçe Belediyesi Veteriner Hizmetleri birim sorumlularından ilçe sınırları içerisinde sokaklarda bulunan sahipsiz hayvan sayısı için verdikleri rakamların toplamı 128.900 sahipsiz köpek, 162.970 sahipsiz kedi bulunduğu öngörülmektedir. Sahipsiz hayvanlarla ilgili trafik kazası ve diğer yaralanmalarda müdahale için, 7/24 esasına göre Avrupa ve Anadolu Yakası Bakımevi Birimlerimizde mesai sonrası ve resmi tatillerde nöbetçi ekiplerimiz ile hizmet vermekteyiz. Bu hizmetleri 2019 yıl sonu itibari ile 71 Veteriner Hekim, 432 personel ve 29 hayvan nakil aracı ile sürdürmekteyiz. Bu kapsamda; 2019 yılı sonu itibari ile 86.144 tedavi, 49.800 aşılama, 24.667 kısırlaştırma yapılmış, 968 hayvan ise sahiplendirilmiştir.

Osteosentez

Cebeci Hayvan Hastanesi ve Bakımevi birimizde 2014 yılı Ocak ayı itibari ile kırık operasyonları yapılmaya başlanmış olup, 2015 yılında 5900 hayvan bu birimimize getirilmiş, bir kısmı istirahat, bandaj ile tedavi edilirken 1100’ü ise osteosentez operasyonu ile tekrar sağlığına kavuşturulmuştur. 2016 yılı için 7890 hayvan birimimize getirilmiş, bir kısmı istirahat, bandaj ile tedavi edilirken 2,478’i ise osteosentez operasyonu ile tekrar sağlığına kavuşturulmuştur. 2017 Yılında 11.196 hayvan birimimize getirilirken, 2.490 kedi ve köpeğe osteosentez uygulanmıştır. 2018 yılında Tepeören Birimimizde'de osteosentez uygulamasının başlaması ile birlikte 2018 yılında  toplam 2.314 kedi ve köpeğe, 2019 yılında ise toplam 2.496 kedi ve köpeğe osteosentez uygulamasıyla pin, platin ve plaket takılmıştır. 

Hayvan Aşılama ve Tedavi Ünitesi Hizmetleri

Fatih’te bulunan Hayvan Aşılama ve Tedavi Ünitemizde sahipsiz hayvanların tüm sağlık hizmetleri ücretsiz olarak yapılmaktadır. 

VetNET ( İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayvan Kayıt Sistemi )

Sahipli ve sahipsiz hayvanların 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre kayıt altına alınmasının sağlanması amaçlı VETNET veritabanımız bulunmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları, veteriner klinikleri, pet hayvanı sahipleri bu veritabanımızdan ücretsiz olarak yararlanmaktadır.

Denetim Hizmetleri

İstanbul genelinde vatandaşlarımızdan dilekçe, e-posta ya da Beyaz Masa telefon hattından gelen, ev ve süs hayvanı satış yerleri, sahipli veya sahipsiz hayvan barındırma ve hayvan bakımevleri konulu şikâyetler, Denetim Ekiplerimize ulaşmakta ve gereği yapılmaktadır. Müdürlüğümüzce 2015 yılında bu kapsamda 1540 noktada denetim yapılmıştır. 2016 yılında ise bu kapsamda 2059 noktada denetim yapılmıştır. 2017 yılında denetim sayısı 2010, 2018 yılı denetim sayısı 2.247, 2019 yılında ise 2.000 noktada denetim yapılmıştır.

Kurban Hizmetleri

Müdürlüğümüzce kurbanlık hayvan satış yerlerinin çevre sağlığı ve hayvan refahı yönünden denetlenmesi yapılmaktadır. Kurban kesim ve satış ünitelerinde kurban bayramı süresince halkımızın asgari teknik ve hijyenik imkanlarla kurbanlarının kesiminin yapılması sağlanmaktadır.

Eğitim Hizmetleri

Yerel Hayvan Koruma Görevlisi ile Ev ve Süs Hayvanı Satış Yeri Çalışanlarına yönelik Hayvan Sağlığı ve Refahı eğitimleri de tarafımızca verilmektedir. 2018 Yılında Süt Hijyeni ve Sanitasyon Eğitimi verilmeye başlanmıştır. Valilik Makamı Oluru ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber ilkokullarda; “Hayvan Sevgisi ve Sağlığı” konulu eğitimler verilmektedir. Bu kapsamda 2015 yılında 10.298 öğrenciye eğitim verilmiştir. 2016 yılında ise 14.585 öğrenciye eğitim verilmiştir. 2017 yılında 14.241 öğrenciye eğitim verilirken 2018 yılında 13.169 öğrenciye eğitim verilmiştir. 2019 yılında ise eğitim verilen öğrenci sayısı 12.593 olmuştur.