Başkan

Başkan - MUHTARLIKLAR VE GIDA DAİRE BAŞKANLIĞI
Bayram Ali ÇAKIROĞLU

1971 yılında, Rize'de doğdu, ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi - İşletme Fakültesi, Yönetim ve Organizasyon Bölümünden mezun olan Çakıroğlu, çalışma hayatına gıda sektöründe başladı. Pazarlama, reklam, tanıtım ve organizasyon görevlerinin yanında çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yönetim kademesinde yer aldı. Ardından 1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kontrol Daire Başkanlığı, Zabıta Müdürlüğü'nde memuriyet hizmetine başladı.

1995 - 2005 yılları arasında Zabıta Müdürlüğü'nün değişik birimlerinde görev yaptı. Son olarak A Bölgesi Zabıta Amirliği'nde ekipler amirliği görevinde bulunan Çakıroğlu, 26.07.2005 tarihinde İmar Uygulama Müdürü olarak atandı ve bu müdürlüğün kuruluşunu gerçekleştirdi. Görevi gereği işi kaçak binaların yıkılması olan Müdürlükte “İnsanları Yıkmadan Yıkmak” ve “Beyaz Yıkımlar” ilkesi çerçevesinde çalışmalarını sürdürdü.

08.12.2006 tarihinde, Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevine atandı. Burada öncelikle Belediye Zabıtası tarihinin ortaya çıkarılması için çalışmalar yaptı. Bu kapsamda yüz yıllık arşiv taraması ile “Osmanlıdan Günümüze Karikatürlerde Belediye Zabıtası” ve “İhtisab Neferinden Zabıtaya” adlı eser ile birlikte “Şehremanetinden Büyükşehir’e” adlı kitapların basılmasını sağladı. Özelinde 1912-1913-1925 tarihli Belediye Zabıtası talimatnamelerinin, Osmanlıca ve Türkçe olarak “İlk Talimatnameler” adı altında basılmasını sağladı. 2007-2008 yıllarında Belediye Zabıtası Dayanışma Vakfının yönetim kurulu başkanlığını yürüttü. Büyükşehir Zabıtasının bilişim çalışmalarına hız verdi, Zabıta Ceza Takip Otomasyon Sistemini geliştirdi. 18-19 Ekim 2008 tarihinde “Bir Kent Sorunu: Dilencilik, Sorunlar ve Çözüm Yolları” isimli sempozyumun yapılmasını sağladı ve sempozyumda dilencilik sorununa çözüm arandı.

2008 yılında “Wyg&Deleeuw İnternetional” uluslararası eğitim kurumlarınca verilen Introduction to Project Management (PMI) eğitimine katıldı. Zabıta mobil EDS aracı ile e-denetim sistemini kurdu. 2008 yılında ilk kez yapılan ve gelenekselleşen “Tüketici Hakları Paneli” ile “Tüketici Ödül Töreni” programlarını başlattı. 2007-2008-2009 yıllarında üç yıl üst üste Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici Hizmet Ödülünü Zabıta Teşkilatına kazandırarak Belediye Zabıta Teşkilatının gelişmesi yönünde birçok çalışması oldu.

13 Ocak 2010 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürü olarak atandı. Burada ilk olarak AR-GE birimini kurduktan sonra, kayıt dışı sebze ve meyve ticaretinin kayıt altına alınması çalışmalarını başlatarak hal dışı denetim ekiplerini oluşturdu. 2009 yılında 35,7 milyon TL olan hal rüsum gelirlerini 2010 yılında %27, 2011 yılında %17, 2012 yılında ise %17 arttırılmasını sağladı.

10-13 Mayıs 2011 tarihlerinde Dünya Haller Birliği (WUWM) İstanbul Uluslararası Kongresi ve Konferansını başarıyla yürüttü. 2011-2012 yıllarında Türkiye’de ilk kez hal tesisi içinde HALSER İstanbul Yaş Meyve Sebze, Üretim Girdileri, Paketleme, Lojistik, Pazarlama Fuarı’nın yapılmasını sağladı. 2011 yılında İstanbul Valiliğince misafir edilen Van depremzedeleri için sağladığı katkıdan dolayı Çakıroğlu’na Başarı Belgesi verildi.

2013 yılında Kalite Şefliğini kurdu ve ISO 9001 “Kalite Yönetimi” , 14001 “Çevre Yönetimi” ile OHSAS 18001 “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi” Entegre Yönetim Sistemlerini uygulamaya geçirdi. Ayrıca Anadolu yakasında yapılacak yeni hal binası projelendirme ve ihale süreçlerini yürüttü.

26/11/2014 tarihinde Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı görevine atanmış olup halen bu görevi sürdürmektedir.

Çakıroğlu, evli ve üç çocuk babasıdır ve İngilizce bilmektedir.