Hakkımızda

Hakkımızda - MUHTARLIKLAR VE GIDA DAİRE BAŞKANLIĞI5018 sayılı Mali Kontrol Kanunu, 5216 sayılı yasa ve 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 26. maddesi uyarınca gerçekleştirilen yeni düzenlemeler kapsamında; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2014 tarihli birleşiminde 1309 nolu kararıyla, Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı kurulmuş, daha sonra adı Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı olarak değiştirilen Başkanlığın bünyesinde Hal Müdürlüğü, Veteriner Müdürlüğü ile Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü bulundurmaktadır.